Suosittuja koulutuksia eri organisaatioille 25 vuoden kokemuksella

KOULULAISLUENNOT JA VANHEMPAINILTA
Koululaisille ja opiskelijoille suunnattu oppilasluento "Vaaratonta iskua ei ole". Lue lisää.

Koulujen vanhempainiltoihin suunnattu tilaisuus kiusaamisyritysten tai väkivallan uhan torjumiseksi.Lue lisää.

AIKUISKOULUTUS
Suosittu "Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen" -koulutus on suunnattu julkisen ja yksityisen palvelusektorin henkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on lisätä itsevarmuutta ja toimintakykyä uhkatilanteissa ja luoda toimintamallit henkisen
ja fyysisen väkivallan torjumiseksi. Lue lisää.

-----------------------------------------------------------------

Varaa oma toimipaikkakohtainen koulutus!

Omat paikkakuntakohtaiset kurssit. Lue lisää

-----------------------------------------------------------------